•    
       
        • بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو از نمایشگاه "چقاشی های کاوه" ۹۶/۰۶/۱۵