•    
       
        • مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی ایمیدرو و دانشگاه آزاد اسلامی تهران 96/06/05