•    
       
        • جلسه بررسی نهایی آثار ارسالی به جشنواره ملی عکس معدن از سوی هیات داوران جشنواره - ایمیدرو 96/04/27