•    
       
        • آغاز عملیات اجرایی معدن و احداث کارخانه های سرب و روی مهدی آباد با حضور وزیر صمت و رییس هیات عامل ایمیدرو و دیگر مقامات رسمی 96/04/27