•    
       
        • افتتاح پیشرفته ترین ‏کارخانه ‎زغالشویی کشور در البرز مرکزی 96/01/22