•    
       
        • گزارش تصویری عملیات اجرایی طرح تولید آهک صنعتی و هیدراته پلدختر ۹۵/۱۱/۱۷