•    
       
        • جلسه مدیران ارشد کوبِلکو ژاپن(KOBELCO) با رییس هیات عامل ایمیدرو 95/11/12