•    
       
        • نشست مدیران شرکت های سرمایه گذار در سنگان با رییس هیات عامل ایمیدرو درباره امور زیربنایی 95/11/02