•    
       
        • بازدید رییس هیات عامل ایمیدرو از مجمتع های گندله سازی ارفع، غدیر ایرانیان و طرح الکترود گرافیتی ۹۵/۱۰/۳۰