•    
       
        • برگزاری مراسم یادبود و بزرگداشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در ایمیدرو 95/10/22