•    
       
        • گزارش تصویری از روز اول "دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران" 95/09/20