•    
       
        • راه اندازی نخستین طرح تولید بوهمیت در کشور و بازدید از طرح استانی فولاد میانه از سوی رییس هیات عامل ایمیدرو