•    
       
        • اهدا لوح تقدیر به معاون سابق ایمیدرو و معارفه معاون مالی و اداری و همچنین مدیر امور مالی 95/05/03