•    
       
        • بازدید رییس هیات عامل ایمیدرو و هیات همراه از شرکت آلومینای ایران ۹۵/۰۴/۳۰