•    
    
    • مجامع و رویدادها

     تاریخ برگزاری : 11 تیر 1397
     محل برگزاری :   مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما- تهران برگزار می گردد.
    • مجامع و رویدادها