•    
       
        • عکسهای راه یافته به بخش مسابقه دومین جشنواره عکس معدن _آبان 97