•    
       
        • آغاز عملیات ساخت مجتمع توانبخشی شهر بهارستان با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو و استاندار اصفهان 97/04/20