•    
       
        • نشست مدیران ایمیدرو و شرکت های تابعه در مجتمع سنگ آهن سنگان - ۲۵ اردیبهشت ۹۷