•    
       
        • مراسم امضای تفاهم نامه همکاری احیا، و توسعه معادن کوچک مقیاس - ۱۶بهمن۹۶