•    
        • نخستین نشست ایمیدرو با سفرای کشورهای امریکای لاتین 96/02/25