•    
    
    • قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

     درخواست مشارکت همگانی برای ارتقای سلامت اداری
     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور ارتقای سلامت در نظام اداری، از مشارکت همگانی بهره گیری می کند.

     به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو به منظور «تحقق و ارتقای سلامت نظام اداری»، «مبارزه با فساد و رانت های اطلاعاتی»، «شفافیت بیشتر در فرآیندهای اجرایی»، «افزایش مشارکت پذیری کارکنان» و «حفظ حقوق شهروندی در حیطه ماموریت های خود»، از مراجعان، کارکنان و همه ذینفعان این سازمان، خواستار مشارکت در  ارائه گزارش های لازم و مرتبط با موضوع  سلامت اداری به واحد بازرسی شد.
     بر اساس اطلاعیه ای که از طریق پورتال این سازمان صادر شده، افراد می توانند گزارش های مربوط به تخلف احتمالی در قوانین و مقررات جاری، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری و هرگونه سوء جریان در سازمان، شرکت ها و واحدهای تحت پوشش را -که باعث تضییع حقوق ارباب رجوع، دولت یا کارکنان می شود- با ارائه مستندات به واحد بازرسی ایمیدرو واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از میدان فردوسی، طبقه هفتم مراجعه و یا موارد مذکور را از طریق نمابر 88325059 یا درج در سامانه انتقادات و پیشنهادات در پورتال ایمیدرو به آدرسwww.imidro.gov.ir  و یا نشانی Info@imidro.gov.ir   ارائه کنند.


      فایل ضمیمه